shopup.com

ดูหน้า

ประวัติความเป็นมาของบริษัท

                    

                         

                     

                       แอ็ดเลอร์ เมดิคอล ซัพพลาย ให้บริการจัดจำหน่ายสินค้าเพื่อการแพทย์แบบครบวงจร ก่อตั้งเมื่อ ปี 2550  โดยมีสำงานใหญ่ตั้งอยู่ที่

กรุงเทพมหานคร  ก่อตั้งโดยมีวัตถุประสงค์นำเข้าและจัดขำหน่ายขายส่งสินค้าวัสดุครุถัณฑ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศ

ทั้งในส่วนโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชน สินค้าคุณภาพนำเข้าส่วนใหญ่ ได้แก่ วัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์การแพทย์ อุปกรณ์ดูแลผู้ป่วย

นอกจากนี้ ยังมีสินค้าในกลุ่มฟาร์มและปศุสัตว์ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นยาสำหรับสัตว์และอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในฟาร์ม โดยเรามุ่งเน้นสินค้าที่มีคุณภาพสูง 

ซึ่งสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นสินค้านำเข้าจาก ยุโรบ อเมริกา และเอเชีย มีการรับประกันคุณภาพของสินค้า และมีบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม ในราคาที่ลูกค้า

สามารถเข้าถึงได้

 

                      แอ็ดเลอร์ เมดิคอล ซัพพลาย ได้โลดเล่นอยู่ในวงการแพทย์และเครื่องมือแพทย์เป็นระยะเวลายาวนาน และได้เล็งเห็นความสำคัยถึงการคัดสรรค์สินค้าที่ดี

มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย และเพือประโยชน์สูงสุดของลูกค้าและคนไข้ เราจึงใส่ใจและให้ความสำคัญต่อการพัฒนา

คุณภาพสินค้า มุ่งเน้นหาสินค้าที่มีนวัตกรรม มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตอบรับกับการใช้งานที่สะดวกสบาย เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าและผู้ป่วย

 

 

 


20 กันยายน 2559

ผู้ชม 18373 ครั้ง

Engine by shopup.com